سیاست بازگشت

رضایت تضمین شده است
تعهد Qixu به کیفیت

تعهد ما به شما

ما تلاش خواهد کرد به شما بازپرداخت و یا تبادل در هر مورد خریداری شده از ما را هنگامی که شما به ما فاکتور پرداخت اصلی خود را ایمیل. هنگامی که شما دریافت خود را ندارد، ما یک فاکتور نگاه کردن برای هزینه های کوچک را ارائه دهد.

سیاست بازگشت

موارد باز نشده، با یک رسید، در بسته بندی اصلی و در عرض چند روز 90 از خرید پس بازپرداخت به روش اصلی پرداخت دریافت ** و یا یک ارز دریافت خواهید کرد. آیتم هایی که باز هستند، آسیب دیده و / یا نه در شرایط resalable ممکن است واجد شرایط برای بازپرداخت و یا ارز.

عکس ID معتبر ممکن است مورد نیاز است.

مکانی که در آن به بازگشت محصولات

Products can be returned or exchanged within 90 days of purchase.

مبادلات

مبادلات در همان شیوه ای که بازده محصول گرفته شده است. شما نیاز به پرداخت هیچ هزینه حمل و نقل متحمل در بورس.