PDFچاپ
Paper_sheets_foil دارایی tags1
کد محصول: 12343
در دسترس بودن محصول: در انبار
تنها 5 چپ

سریال دارایی برچسب ها - ورق

$ 200.00
$ 200.00

بدون شک در مورد اعتبار ما به دلیل آن است وجود دارد. ما یک تجربه بزرگ در این کسب و کار. ما همیشه در ارتباط با آخرین مد و سلام فن آوری گرایش باقی بماند.

طول محصولات: میلی متر 1.0000
عرض محصول: میلی متر 1.0000
ارتفاع محصول: میلی متر 1.0000
وزن محصول: کیلوگرم 1.0000
بسته بندی محصول: کیلوگرم 1.0000
واحد در جعبه: 1
تصویری